BRPL20230117009 - Poslovne ponude

Poljska tkompanija traži dobavljače za prirodne tekstilne tkanine i robu

Datum objave: 17.01.2023. Datum isteka: 17.01.2024.

  Poljsko MSP kompanija  iz tekstilnog sektora  koja je specijalizovana  za prodaju prirodnih tkanina od lana, pamuka i vune  traži  dobavljače - tkanina i prodavnica sa artiklima i gotovim proizvodima od prirodnih tkanina.  Od potencijanog partnera se traži potpisivanje ugovora sa dobavljačima.

  Poljska  kompanija traži partnere koji  imaju u ponudi:

 • tkanine;

•  artikala  i gotovih proizvoda od prirodnih tkanina.

 

   Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

   E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

   T:+387 33 566 242

 

Ranije objavljeno