BOPL20220531005 - Poslovne ponude

Poljska softverska firma traži partnera za saradnju u okviru ugovora o outsourcingu

Datum objave: 24.02.2023. Datum isteka: 23.02.2024.

Poljska firma koja nudi softver temeljen na bazi podataka i kreira WordPress i web aplikacije traži stranog poslovnog partnera zainteresovanog za saradnju temeljenu na ugovoru o outsourcingu ili podugovaranju.

Glavna tehnologija koju firma koristi je PHP/WordPress i JavaScript (Node. js, Angular). Firma uglavnom posluje sa međunarodnim klijentima i partnerima diljem svijeta pretvarajući njihove kreativne ideje u web-bazirane i mobilne aplikacije pružajući usluge razvoja softvera u skladu s evropskim standardima kvalitete.

Kontakt:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Aida Džamalija Duran, Program menadžer

T: 033/641-520

E: aida@serda.ba

Ranije objavljeno