BRPL20180629002 - Poslovne ponude

Poljska online kompanija traži dobavljače proizvoda za klimatizaciju pod ugovorom o distribuciji

Datum objave: 18.07.2019. Datum isteka: 03.01.2020.

Poljska online trgovina traži dobavljače proizvoda za klimatizaciju pod ugovorom o distribuciji ili komercijalnim ugovorom.

Poljska online  kompanija  specijalizovana  za prodaju proizvoda za npr. prečistač, detektori kontaminacije vazduha želi da proširi svoj portfolio proizvodima za unutrašnju klimatizaciju (ventilator vazduha, ovlaživač, grijač, jonizator, koncentrator kiseonika, itd.). Poljska kompanija traži dobavljače gore navedenog asortimana iz zemalja EU ili EFTA za  saradnju pod ugovorom  o distribuciji  ili  komercijalnim ugovorom.

Kontakt osoba: Mersiha Selmanović  T: 033 566 242 mail : mersiha.selmanovic@komorabih.ba;

Ranije objavljeno