BRPL20200901001 - Poslovne ponude

Poljska kompanija traži proizvođače i distributere građevinskog materijala i industrijskih proizvoda

Datum objave: 08.09.2020. Datum isteka: 08.09.2021.

Poljska kompanija za posredničke usluge traži proizvođače i distributere građevinskih materijala i industrijskih proizvoda zainteresovanih za ulazak na poljsko tržište prema  ugovoru o  distribuciji  i  prema  ugovoru o komercijalnim  uslugama.

Poljska kompanija, sa iskustvom u pružanju usluga agenta i predstavnika za različite tržišne sektore, nudi posredničke usluge trgovine putem komercijalne agencije ili distributivnih usluga stranim kompanijama zainteresiranim za ulazak na poljsko tržište.

Poljska kompanija traži partnere koji su zainteresirani za  industrijskih proizvoda ili proizvoda od građevinskog materijala poljskim tržištem. Oni mogu biti i proizvođači i dobavljači, veletrgovci, iz gore spomenutih industrija.  Poljska kompanija  traži pouzdane i iskusne partnere u međunarodnoj trgovini iz cijele Europe i dugoročnu suradnju.

 Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

 E-  mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

 

Ranije objavljeno