BRDE20200605001 - Poslovne ponude

Njemačka kompanija traži evropske dobavljače uređaja i dijelova uređaja za prikupljanje, filtriranj

Datum objave: 05.08.2020. Datum isteka: 06.08.2021.

Njemačka kompanija s prilično dugom tradicijom u planiranju, proizvodnji i održavanju komponenti  uređaja koje se koriste za prikupljanje, transport i filtriranje zraka, isparenja, plinova, prašine i čvrstih čestica traži dobavljače dijelova uređaja i komponenti  iz svih dijelova Evrope i Turske u okviru ugovora s dobavljačima. Ugovor o uslugama i podugovaranje također se mogu uzeti u obzir.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno