BRDE20220829001 - Poslovne ponude

Njemačka agencija traži dobavljače dijelova za struganje, glodanje, opruga

Datum objave: 29.08.2022. Datum isteka: 29.08.2023.

Njemačka industrijska agencija traži dobavljače dijelova za struganje i glodanje, opruga i dijelova savijenih cijevi

  

Njemačko MSP aktivno industrijska agencija nabavlja dijelove za poznate OEM i Tier 1 izvođače njemačke proizvodnje automobilskih i poljoprivrednih mašina. Trenutno MSP traži dobavljače dijelova za struganje i glodanje, opruga i dijelova savijenih cijevi. Glavni fokus pretrage su europski dobavljači za postizanje otpornog lanca snadbijevanja.  Od potencijanog  partnera se očekuje  potpisivanje komercijanog  ugovora o saradnji.

 Od partnera se očekuje izrada gore navedenih dijelova prema specifikacijama krajnjeg kupca u cilju potpisivanja  ugovora  sa dobavljačem. Osim toga, njemačka agencija nudi partnerstva kao ugovore o komercijalnom zastupstvu i ugovore o uslugama distribucije.

  Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

  E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

  T:+387 33 566 242

Ranije objavljeno