BRUK20211216001 - Poslovne ponude

MSP sa sjedištem u Velikoj Britaniji traži proizvođače

Datum objave: 12.01.2023. Datum isteka: 13.01.2024.

MSP sa sjedištem u Velikoj Britaniji traži proizvođače i dobavljače hemikalija za njihove inovativne sisteme praćenja i upravljanja štetočinama

Štetočine insekata su problem u poljoprivredi i drugim industrijama. Međutim, potrebne su efikasne alternative toksičnim pesticidima. SME sa sjedištem u Velikoj Britaniji razvilo je takav alternativni sistem zasnovan na feromonima koji je specifičan za pojedinačne vrste štetočina. Oni traže proizvođača ili dobavljača hemikalija koji će im obezbijediti Trimedlure za ove sisteme. Očekuje se da će partnerstvo biti proizvodni ugovor ili ugovor sa dobavljačem.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno