BRDE20191108001 - Poslovne ponude

Kompanija koja se bavi obradom metala u Njemačkoj nudi narudžbe kompanijama za obradu metala

Datum objave: 21.11.2019. Datum isteka: 21.11.2020.

Njemačka kompanija  proizvodi stepenice, ograde, zaštitne ograde, krovove i druge elemente od trapeznih profila i drugog lima. Zbog prevelikih narudžbi kompanija traži dobavljače ili podugovarače koji bi mogli preuzeti dijelove proizvodnje.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno