BRQA20180916001 - Poslovne ponude

Kompanija iz Katara koja se bavim distribucijom svježeg mesa je u potrazi partnerima

Datum objave: 06.06.2019. Datum isteka: 22.09.2019.

Kompanija  iz Katara koja se bavim distribucijom  svježeg  mesa je u potrazi  partnerima

Kompanija  iz Katara koja se bavim distribucijom  svježeg i procesuiranog mesa je u potrazi  za raslađenim i zamrznutim mesom i raznim vrstama hrane radi distribucije.

Kontakt:  Mersiha Selmanović    T: 033 56 62 42     E: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

 

Ranije objavljeno