BRPL20200417002 - Poslovne ponude

Internet platforma za trgovinu voćem, povrćem i žitaricama nudi ugovor o uslugama i trazi dobavljace

Datum objave: 22.04.2020. Datum isteka: 23.04.2021.

Internet platforma koja povezuje međunarodne trgovce: dobavljače i kupce voća, povrća i žitarica traži ugovarače poslova (kupce i dobavljače). Saradnja je predviđena prema ugovoru o uslugama.

Internet platforma koja povezuje međunarodne trgovce: dobavljače i kupce voća, povrća i žitarica traži ugovarače poslova (kupce i dobavljače). Saradnja je predviđena prema ugovoru o uslugama.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno