BRNL20210618001 - Poslovne ponude

Holandski dizajner traži partnere u Evropi za proizvodnju drvenih edukativnih kutija.

Datum objave: 25.06.2021. Datum isteka: 26.06.2022.

 Nizozemski dizajner drvenih edukativnih igračaka traži proizvođača u Evropi koji bi mogao proizvesti njihove drvene igračke bez toksika,  sa CE oznakom za djecu između 6-10 godina. Od potencijalnog proizvođača/ partnera se očekuje dugoročna saradnja u isporuci drvenih kutija za igračke.

 Holandski brend je 2008. godine razvio diplomirani dizajner, koji je želio osmisliti edukativni proizvod za djecu u dobi od 6 do 10 godina. Proizvod je dizajniran u Nizozemskoj, a u Evropi se traži proizvođač drvenih igračaka, takozvane drvenih  edukativnih kutija za igranje. Cilj  edukativnih kutija je omogućiti djeci da osjete logičku strukturu sistema naših prometnih znakova.

 Kutija se prodaju putem online trgovine ili direktno  u školama. Glavna tržišta su trenutno Holandija i Belgija, ali nova evropska tržišta pokazuju interes za proizvod.

 Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

  E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

  T:+387 33 566 242

  <!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="fal

Ranije objavljeno