BRNL20201007002 - Poslovne ponude

Holandska kompanija traži proizvođača luksuznih marama

Datum objave: 23.11.2020. Datum isteka: 24.11.2021.

 Holandska online kompanija  specijalizirana za tekstilne proizvode traži proizvođača ženskih marama u okviru sporazuma o dobavljaču

 Od potencijalnog partnera se traži  proizvodnja  luksuznih  ženskih  marama u malim količinama.

 Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

  E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

 

Ranije objavljeno