BRGR20191029001 - Poslovne ponude

Grčki MSP traži nove dobavljače i proizvođače medicinskog potrošnog materijala

Datum objave: 04.11.2019. Datum isteka: 04.11.2020.

Grčko MSP koje pruža medicinsku opremu traži nove dobavljače i proizvođače medicinskog potrošnog materijala u okviru ugovora o distribucijskim uslugama

Grčko MSP s 13 godina iskustva u snabdjevanju alata za gašenje požara, sistema otkrivanja požara, sigurnosnih alarma i medicinske opreme trenutno traži certificirane dobavljače i proizvođače medicinskog potrošnog materijala u okviru ugovora o distribucijskim uslugama.

Ranije objavljeno