BRFR20191107001 - Poslovne ponude

Francusko MSP nabavlja mlijeko i sirutku u prahu za proizvodnju hrane za mlade životinje

Datum objave: 13.11.2019. Datum isteka: 13.11.2020.

Francusko MSP specijalizirano za proizvodnju mliječnih zamjena i dodataka prehrani za mlade životinje, traži dobavljače mlijeka u prahu, slatke sirutke u prahu i  masnog mlijeka u prahu za telad. Praškovi ili sirovine moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama da bi se ugradili u konačne proizvode, hranu za telad visoke kvalitete. Kompanija traži dugoročne ugovore s dobavljačima.

Kontakt osoba: Alma Bečirović: 032 445 830 ili putem emaila alma@zeda.ba

Ranije objavljeno