BRFR20190322001 - Poslovne ponude

Francuska kompanija je u potrazi za podugovaračima u sektoru električnih pogona

Datum objave: 16.04.2019. Datum isteka: 13.10.2020.

Francuska  kompanija je u potrazi za podugovaračima u sektoru električnih pogona i elektromagnetskih rješenja. Francuska  komopanija koja predlaže visoke tehničke usluge i stručnost u sektoru elektromagnetske, toplinske i mehaničke analize i dizajna konvencionalnih i nekonvencionalnih elektromotora, pogona i generatora, traži podugovarače sa komplementarnim proizvodima, znanjem i rješenjima. 

 

Francuska  kompanija je u potrazi za podugovaračima u sektoru električnih pogona i elektromagnetskih rješenja. Francuska  kompanija koja predlaže visoke tehničke usluge i stručnost u sektoru elektromagnetske, toplinske i mehaničke analize i dizajna konvencionalnih i nekonvencionalnih elektromotora, pogona i generatora, traži podugovarače sa komplementarnim proizvodima, znanjem i rješenjima. 

Kontakt osoba: Mersiha Selmanović  T: 033 566 242 mail : mersiha.selmanovic@komorabih.ba;

Ranije objavljeno