BRFI20200511001 - Poslovne ponude

Finska kompanija je u potrazi za proizvođačima ili dobavljačima celulozne vate i krep papira

Datum objave: 14.05.2020. Datum isteka: 15.05.2021.

Finska kompanija je u potrazi za proizvođačima  ili dobavljačima celulozne vate i krep papira.  Od potencijalnog partnera se  trazi potpisivanje  ugovora o proizvodnji ili  sporazuma  o dobavljacu

Finska kompanija uglavnom (ali ne isključivo) traži kompanija koje imaju  iskustvo u internacionalnoj saradnji.

Kompanije koje nemaju iskustvo u  međunarodnoj  poslovnoj  saradnji, ali mogu ponuditi proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve dolaze takođe u  razmatranje. Sporazum o proizvodnji ili dobavljaču je predloženi oblik saradnje, ali preferira se sporazum o proizvodnji.

 Očekivana količina godišnje je oko 50-80 tona. Uslovi dostave  ce se naknadno dogovoriti.

 

Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

E: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

Ranije objavljeno