USPJEŠNA POSLOVNA PRIČA – EEN UZ PODRŠKU AGENCIJE ZEDA

22.02.2021.

USPOSTAVLJENA POSLOVNA SARADNJA KOMPANIJE IZ BIH TERMO-BETON D.O.O. SA DANSKOM KOMPANIJOM C5 INNOVATION

USPJEŠNA POSLOVNA PRIČA – EEN UZ PODRŠKU AGENCIJE ZEDA

Danska kompanija C5 Innovation ima više od 20 godina iskustva i razvila je niz rješenja u sektorima industrijskih premaza i površinske obrade. Kompanija posluje globalno iz njenih ureda u Danskoj, Njemačkoj i Ukraini. Kompanija se zalaže da njeni proizvodi budu što je moguće CO2 neutralniji i vode računa o okolišu. Proizvodi kompanije mogu značajno produžiti životni ciklus konstrukcija, osiguravajući i smanjeni uticaj na okoliš i poboljšanu ekonomiju.

C5 Innovation redovno pretražuje Enterprise Europe Network bazu kako bi pronašao potencijalne poslovne prilike. Dana 6. maja 2020. godine, C5 Innovation uočio je potencijalno zanimljiv bosanski profil BOBA20191230001 i stupio je u kontakt sa EEN kontakt osobom iz Danske, Anders Skeem iz klastera Food & Bio. C5 Innovation je želio stupiti u kontakt sa bosanskom kompanijom koja stoji iza tog profila kako bi saznali da li je zainteresovana za neki od proizvoda ili rješenja C5 Innovation.

Agencija ZEDA je kao partner Enterprise Europe Network proslijedila izraz interesovanja kompaniji Termo-beton d.o.o. . Ova kompanija je specijalizovana za proizvodnju betonskih proizvoda kao što su: betonske cijevi, odvodi, ivičnjaci, betonske ploče, gabioni od armiranog betona, pročiščivači uljnih tekućina, šahtovi po sistemu PERFECT (proizvodni sistem odljevaka šahtova po mjeri), kao i izrada montažnih hala.

Kompanija C5 Innovation ponudila je Termo-betonu d.o.o. aditive za betonsku smjesu, koji poboljšavaju beton i smanjuju troškove izrade betona, povećavaju čvrstoću i stabiliziraju korištene boje, te poboljšavaju performanse smrzavanja / odmrzavanja i smanjuju pucanje. Bosanska kompanija bila je vrlo zainteresirana za proizvode i prvu narudžbu poslala je 3. jula 2020. Proizvodi se sada aktivno ispituju i obje kompanije se nadaju da je ovo početak dugoročne saradnje.