Razvojna agencija USK na sajmu URBIS SMART CITY FAIR 2018 u Brnu

27.04.2018.

U sklopu Europske poduzetničke mreže od 25.-26.4.2018.godine na sajmu URBIS SMART CITY FAIR 2018 Brno održani su poslovni susreti. Poslovne susrete je organizirala Regionalna privredna komora Brno u partnerstvu sa JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać.

 

Razvojna agencija USK na sajmu URBIS SMART CITY FAIR 2018 u Brnu

Održani poslovni susreti su stvorili mogućnosti povećanja konkurentnosti kroz identificiranje novih tržišta i poslovnih partnera za sve učesnike, pa tako i za dva bosanskohercegovačka IT poduzeća („WWT“ d.o.o. i „IDK studio“ d.o.o. Bihać) koji su zajedno sa JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać i Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona uzeli učešće na sajmu i poslovnim susretima. „WWT“ d.o.o. i „IDK studio“ d.o.o. Bihać su prezentirali svoju inovativnu poslovnu ideju IT usluga u oblasti turizma za koju se pokazao veliki interes.

Predstavnica JU „Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona“ je zajedno sa ostalim B&H firmama posjetila: IT kluster regije Brno, Tehnološki cenat Brno, Regionalnu privrednu komoru Brno, te su održani kratki sastanci sa predstavnicima EEN mreže Republike Slovačke.   Razgovaralo se o daljim aktivnostima EEN mreže i budućim susretima privrednika regije Brno, Slovačke i Unsko-sanskog kantona.