Raste interes bh. dijaspore za investiranje u BiH: Najavljene investicije i pokretanje proizvodnje

29.04.2021.

Početkom aprila održan je prvi Biznis Forum organizovan za predstavnike poslovne bh. dijaspore, bh. poduzetnika, lokalnih zajednica, relevantnih ministarstava, privrednih komora i udruženja iz oblasti metalskog sektora i pratećih industrija. Online Biznis Forum je organizovan u sklopu projekta "Dijaspora za razvoj" (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH) i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, a u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama. Nakon mnogobrojnih b2b sastanaka, najavljene su i nove zajedničke investicije između bh. dijaspore i bh. poduzetnika.

Jedna od novih investicija je pokretanje novih fabrika u BiH o čemu smo razgovarali sa direktorom firme Bosnia Partnership Investment (BPI), Dr. Samirom Vildićem.

Raste interes bh. dijaspore za investiranje u BiH: Najavljene investicije i pokretanje proizvodnje

Dr. Samir Vildić je poduzetnik koji je, nakon 17 godina školovanja i rada u Turskoj, odlučio investirati svoje znanje i iskustvo  u ekonomiju BiH. Motiviran znanjem i radnim iskustvom, osnovao je dvije firme u BiH čiji se osnovni model poslovanja zasniva na privlačenju stranih investitora u BiH. Dr.Vildić zasigurno je jedan od najboljih primjera kada je riječ o promociji povoljne poslovne klime za investitore i ulaganje u našoj zemlji, bilo da je riječ o investicijama od strane bh. dijaspore ili stranih državljana.

„Nakon završenog studija i doktorata, desetogodišnje iskustvo sam krunisao pozicijom direktora ugledne institucije koja je radila na razvoju odnosa između BiH i Turske. Ogromni potencijali za investiranje u BiH, ali i poznanstva koja su ključna za razvoj poslovanja, bili su osnovni motiv mog nastavka poslovanja u BiH. Prije četiri godine sam se vratio sa velikom željom i htijenjem da budem inicijator ideje za ulaganje i pokretanje biznisa kod investitora i poslovnih saradnika“, rekao je Vildić na početku razgovora.

Dr. Samir Vildić, direktor kompanije BPI, kao predstavnik bh. dijaspore, zajedno sa partnerima iz dijaspore, otvorio je još jednu firmu u našoj zemlji pod nazivom TIC (Tuzla International Company) koja djeluje u nekoliko segmenata. Najznačajniji aspekt poslovanja TIC-a je poslovni konsalting za firme iz bh. dijaspore koje žele da investiraju u BiH.

Na pitanje da li strani investitori ili investitori iz bh. dijaspore imaju veći interes za ulaganje, Samir odgovara:

„Na početku smo sarađivali pretežno sa investitorima iz Turske, ali u posljednje vrijeme sve je veći interes naših privrednika iz dijaspore koji žele da investiraju u BiH. Najčešće investicije se odnose na metalski sektor, ali veliki potencijal i interes vlada i za druge sektore, gdje ističem prehrambeni sektor, posebno poljoprivredu i stočarstvo. Ono što je značajno da se istakne je da smo privukli investitore koji su uložili u pokretanje proizvodnje u BiH. Jedan od naših klijenata je firma „Wieberr“ koja se bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu i njegu automobila, higijenskih sredstava i sredstava za dezinfekciju. U toku ove godine je planirano pokretanje proizvodnje u BiH za preko 200 proizvoda koji će se plasirati u 8 država u regionu. Fabrika će se otvoriti na području općine Živinice koja, sa izrazito razvijenom infrastrukturom, omogućava jednostavno pokretanje biznisa i kao takva predstavlja pravi magnet za investitore. Pored pokretanja proizvodnje za firmu Wieberr u planu je proizvodnja solarnih panela za MIR-Solar.“

Pored općine Živinice, Dr. Vildić ističe saradnju sa općinama Donji Vakuf, Jajce i Srebrenik.

Bh. dijaspori je potrebna podrška i od strane institucija koje su prva adresa za pitanja u vezi sa investicijama i mogućnostima poslovanja u BiH. Vildić naglašava kako je neophodno aktivno uključiti dijasporu u komunikaciju, te kako su upravo forumi i b2b sastanci pogodan način za networking, a kasnije i sklapanje poslova između domaćih privrednika i privrednika iz bh. dijaspore.

Sljedeći Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh. dijasporom na temu „Potencijali i perspektive investiranja u poljoprivredu i  proizvodnju hrane u BiH“ najavljeni su za 19. maj 2021. godine sa početkom u 10h. Cilj je da se predstave potencijali za ulaganje bh. dijaspore u poljoprivredni sektor i proizvodnju hrane, prezentiraju uspješne priče dosadašnjih investitora, te da se kroz individualne b2b sastanke podrže bh. poduzetnici i predstavnici bh. dijaspore u kreiranju novih partnerstava.