Projekat EENergy dodjeljuje 9 miliona eura za 900 + grantova za MSP

14.03.2024.

Projekat EENergy će dodijeliti 9 miliona eura u formi od 900+ grantova za mala i srednja preduzeća širom Evrope kako bi se uključili u aktivnosti, nabavku ili integracije koje će poboljšati njihovu ukupnu potrošnju energije za minimalno 5% .

Svaka kompanija može aplicirati za maksimalno 10 000 eura granta sa 100% finansiranjem.

Projekat EENergy realizuje se u saradnji sa servisima održivosti Evropske preduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) u okviru Programa jedinstvenog tržišta.

Projekat EENergy dodjeljuje 9 miliona eura za 900 + grantova za MSP

Evropska preduzetnička mreža (EEN mreža) je najveća svjetska mreža podrške za mala i srednja preduzeća (MSP) s međunarodnim ambicijama.

Preko 450 partnerskih organizacija EEN mreže na jedinstvenom evropskom tržištu i šire tu je za pružanje usluga svakom MSP.

EEN mreža nudi kombinaciju mogućnosti učenja, prilagođenih savjeta i podrške za pronalaženje najboljih partnerstava.

Posljednjih godina EEN mreža proširila je svoje usluge kako bi pomogla kompanijama da pređu na veću ekološku i društvenu održivost i postignu digitalnu transformaciju.

Evropska preduzetnička mreža preporučuje sljedeće proizvode i tehnologije koje mogu poboljšati energetsku efikasnost:

https://eu-norddanmark.dk/wp-content/uploads/2024/01/EEN_Catalogue_Energy_Solutions_1_2023-1.pdf 

Na stranici https://eenergy.grantplatform.com/ možete pronaći sve informacije vezano za otvoreni poziv, smjernice za aplikante, pitanja i odgovore.

Poziv je otvoren do 15. maja 2024. godine.

Prilikom ispunjavanja aplikacije, ukoliko je sjedište firme na području Federacije Bosne i Hercegovine, izaberite opciju BITNET konzorcijum, a ukoliko je sjedište firme na području Republike Srpske, izaberite opciju EUNORS.

Za dodatne informacije molimo da kontaktirate Jadranku Stany na e-mail: jadranka.stany@komorabih.ba