Poziv “Podrška evropskim MSP preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU” u okviru Cosme

09.07.2020.

 

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU”

u okviru Programa EU COSME  (2014-2020)

 

 

 

 

Poziv “Podrška evropskim  MSP preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU” u okviru Cosme

U okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren  je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga “Podrška evropskim malim i srednjim preduzećima da učestvuju u javnim nabavkama van EU”.

Opšti cilj Poziva je poboljšati pristup malih i srednjih preduzeća (MSP) javnim nabavkama u zemljama koje nisu članice Evropske unije a sa kojima je EU potpisala bilateralni ili multilateralni sporazum o javnim nabavkama.

Ovom akcijom će se sufinansirati aktivnosti poslovnih organizacija koje podržavaju internacionalizaciju MSP-a i učešće u javnim nabavkama, a samim tim će ovim organizacijama omogućiti razvijanje kapaciteta za pomoć MSP. Na taj način organizacije će moći da distribuiraju stečene informacije u odgovarajućem formatu malim i srednjim preduzećima i podrže ih u procesu nadmetanja izvan EU, uključujući sve aspekte koje ovo podrazumijeva, kao što je izgradnja konzorcija.

 Aktivnosti će se sprovoditi u dvije faze:

 Pripremna faza, u kojoj će se od svakog finansiranog konzorcijuma tražiti da razvije strategiju internacionalizacije i plan njenog sprovođenja, na osnovu odabranih država članica EU i trećih zemalja, i faza implementacije, u kojoj će svaki konzorcijum primjenjivati strategiju internacionalizacije, prikupljati podatke, promovisati projekat i distribuirati rezultate.

Ukupan budžet poziva iznosi 2.000.000 eura, a maksimalni grant po projektu iznosi 400.000 eura.

 Na  poziv  se mogu prijaviti  pravna lica, javne institucije i neprofitne organizacije, univerziteti, obrazovne institucije i istraživački centri, uz formiran konzorcijum.

Konzorcijum treba da bude sastavljen od najmanje tri pravna lica iz najmanje tri različite države članice EU ili zemlje učesnice Programa EU COSME.

 Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. septembar 2020. godine do 17:00 časova.

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-ppout-2020-2-03-public-procurement-outside-eu