Poziv na seminar Cosmetic Europe- Beograd

31.01.2023.

 

 

Poziv na seminar Cosmetic Europe- Beograd

Udruženje za farmaciju i medicinsku djelatnost Privredne komore Srbije i Udruženje proizvođača i uvoznika i distributera deterdženata i kozmetičkih proizvoda u Srbiji (KOZMODET), uz podršku Evropske produzetničke mreže (EEN), učestvuju u organizaciji seminara Evropskog udruženja kozmetičke industrije Cosmetics Europe, koji će biti održan u Beogradu, 1.marta.2023.godine.

Okvirne teme po programu seminara obuhvataju: Zeleni dogovor (GREEN DEAL) i Strategija održivog razvoja u oblasti hemikalija (CSS) i njihov uticaj na kozmetičku industriju; Revizija Kozmetičke uredbe 1223/2009 – prikaz uticaja na regulatorne promjene u oblasti kozmetičkih proizvoda u EU; Revizija REACH uredbe (registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija); Revizija CLP uredbe (klasifikacija, obilježavanje i pakovanje hemijskih supstanci); Kozmetički sastojci – najnovije promjene u zahtjevima EU regulative i prijedlozi za ograničenja; Mikroplastika i Sistem kozmetovigilance u EU.

Seminar je namijenjen privrednim subjektima koji posluju kozmetičkim proizvodima, proizvođačima i uvoznicima/distributerima kozmetičkih proizvoda, kao i udruženjima privrednih subjekata koji posluju u ovoj oblasti iz Srbije i iz regiona, a učešće na edukaciji je besplatno.

Prijave su moguće prema uputstvima za prijavu najkasnije do 20.2.2023.godine, putem sljedećeg linka PRIJAVA.

Za eventualna pitanja, kontakt osoba u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH je Mersiha Selmanović , e-mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033/566-242.