Poziv na poslovne susrete u sklopu 4 . Sajma poljoprivrede, uzgoja i tehnologija u u Samsunu Turska

30.08.2018.

Vanjskotrgovinska komora/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da Trgovinsko-industrijska komora Samsuna organizuje poslovne susrete u okviru 4. Sajma poljuprivrede, uzgoja i tehnologije u periodu od 26.- 30.09.2018.godine u gradu Samsun (Republika Turska) . Organizovanje ovih poslovnih susreta implementira se kao dio aktivnosti Evropske preduzetničke mreže (EEN), najveće svjetske mreže za podršku firmama u oblasti međunarodne saradnje.

Poziv  na poslovne susrete u sklopu 4 . Sajma poljoprivrede, uzgoja i tehnologija u u Samsunu Turska

Vanjskotrgovinska komora/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da Trgovinsko-industrijska komora Samsuna organizuje poslovne susrete u okviru 4. Sajma poljuprivrede, uzgoja i tehnologije u periodu od 26.- 30.09.2018.godine u gradu Samsun (Republika Turska). Organizovanje ovih poslovnih susreta implementira se kao dio aktivnosti Evropske preduzetničke mreže (EEN), najveće svjetske mreže za podršku firmama u oblasti međunarodne saradnje.

Poslovni susreti će se održati 27. i 28. septembra 2018. godine u gradu Samsun (Turska).

Vanjskotrgovinska komora/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (kao koordinator Evropske preduzetničke mreže u Federaciji BiH) je jedan od suorganizatora ovog događaja.

Poslovni susreti odnose se na sljedeće oblasti:

• Poljoprivreda
• Stočarstvo
• Tehnologija

Organizator pokriva sljedeće troškove učesnika:

Troškove 2-dnevnog smještaja i lokalnog transfera u Samsunu (aerodrom-hotel-sajmište) , večere i prevoditeljske usluge su pokrivene od strane organizatora tokom b2b susreta.

Troškove putovanja snose same kompanije.

Detaljan program možete pronaći u prilogu.

Zainteresovane kompanije mogu izvršiti prijavu učešća na poslovnim susretima tako što će popunjen prijavni obrazac dostaviti Trgovinsko-industrijskoj komori Samsuna, putem e-maila na cagri@samsuntso.org.tr ili na mail suorganizatora ovog događaja: Mersiha Selmanović (e-mail: mersiha.selmanovic@komorabih.ba; tel: 033 566 242).