Poziv na hibridni događaj EEN & SMART4ALL konferencija i radionice

27.06.2022.

Poziv na hibridni događaj EEN & SMART4ALL konferencija i radionice - Digitalizacija u poljoprivredi, zaštiti životne sredine, transportu i ostalim oblastima – prilika za međunarodni transfer tehnologija

Pozivamo Vas da uzmete učešće na hibridnom događaju koji uključuje konferenciju i radionicu koje organizuju Evropska preduzetnička mreža Srbije u saradnji sa SMART4ALL projektom. Konferencija će se održati 6. i 7. jula 2022. godine na Univerzitetu u Novom Sadu.

 

Poziv na hibridni događaj EEN & SMART4ALL konferencija i radionice

Registracija je do 29. juna 2022. godine do 12.00 (za lično prisustvo), odnosno 4. jula 2022. godine do 12.00 (za online prisustvo).

Link za registraciju: https://forms.gle/1YQaCS34BYUrYSqB6.   

Ideja konferencije i radionice je približavanje digitalizacije i transfera tehnologije kompanijama. Na kraju drugog dana, biće održana i radionica koja ima za cilj pripremu kompanija da uspješno apliciraju za 80.000 eura bespovratnih sredstava za digitalizaciju u oblasti poljoprivrede, transporta, zaštite životne sredine i ostalim oblastima (aplikanti mogu biti iz svih H2020 država).

Ključno pitanje konferencije i radionice: Zašto i kako razumjeti, koristiti, povezati, finansirati i profitirati od digitalizacije i transfera tehnologije?

Za koga su namijenjeni konferencija i radionica:

• MSP, start-up, univerziteti iz regiona sa digitalnim inovacijama u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, transporta i ostalo;
• MSP iz regiona u potrazi za inovativnim digitalnim rešenjima u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, transporta i ostalo, i
• MSP iz regiona koja žele da izgrade način razmišljanja za digitalno doba.

Sadržaj konferencije i radionice:

• Evropska perspektiva u digitalnoj transformaciji, transferu tehnologije, internacionalizaciji i njihovoj finansijskoj
podršci kroz SMART4ALL otvorene pozive i poslovne kontakte i konsultantske usluge Evropske preduzetničke mreže;
• Promocija prošlogodišnjih SMART4ALL internih i eksternih Pathfinder eksperimenata;
• 4 okrugla stola će dati uvid zašto digitalizovati/transfer tehnologije i šta će kompanija raditi nakon digitalizacije. Ovi uvidi u budućnost biće vođeni uz pomoć stručnjaka iz domena poslovanja, finansija i marketinga, kao i iz tehničkog domena;
• Pitching događaj za odabrane članove SMART4ALL zajednice;
• Praktično iskustvo i obuka za pripremu prijedloga za buduće SMART4ALL otvorene pozive za finansiranje digitalizacije i transfera tehnologija u oblasti poljoprivrede, zaštite životne sredine, saobraćaja i ostalog.


Kontakt osoba: Jadranka Stany
E-mail adresa: jadranka.stany@komorabih.ba
Tel: 033/566-242