Poziv firmama za učešće na edukaciji „Upravljanje industrijskim zonama" i predstavljanje EEN-a

07.03.2018.

Općina Ilijaš u saradnji sa Udruženjem poslovnih savjetnika u BiH – LESPNET i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, organizuje edukaciju na temu „Rad sa investitorima i upravljanje industrijskim poslovnim zonama“ i prezentaciju Evropske poduzetničke mreže u BiH (EEN).

Događaj će biti upriličen 13. i 14.03.2018.god. u prostorijama novootvorenog Biznis centra Ilijaš (zgrada Kulturno-sportskog centra Ilijaš) sa početkom u 10:00 sati. 

Poziv firmama za učešće na edukaciji „Upravljanje industrijskim zonama" i predstavljanje EEN-a

Edukacija ima za cilj ukazati na značaj investicionih projekata i razvoj poduzetničke infrastrukture, te jačanje kapaciteta firmi sa područja općine Ilijaš u oblasti uspostave i upravljanja industrijskim poslovnim zonama.

Evropska poduzetnička mreža (EEN) kao najveća svjetska mreža za podršku malim i srednjim preduzećima u oblasti međunarodne poslovne saradnje, inovacija, prenosa znanja i tehnologija bit će predstavljena u kontekstu pronalaska međunarodnih partnera i plasiranja BH proizvoda/usluga na ino tržišta.

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike firmi sa područja Općine Ilijaš da učestvuju na ovom događaju.

Agendu događaja možete pronaći ovdje.

Za više informacija kontaktirajte:
Općina Ilijaš, Mirza Marukić, e-mail: mirza.marukic@ilijas.ba; tel: 033/580-651
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Aida Džamalija Duran, e-mail: aida@serda.ba; tel: 033/652-935