Kreditna linija s fiksnom kamatom za mikro, mala i srednja preduzeća

29.05.2023.

PROCREDIT BANK JE UZ PODRŠKU SVJETSKE BANKE POTPISALA REALIZACIJU KREDITNE LINIJE PREKO RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BiH

ProCredit Bank je uz podršku Svjetske banke potpisala realizaciju kreditne linije preko Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u iznosu od deset miliona KM sa fiksnom kamatnom stopom.
Svrha ove linije je nastavak podrške poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u zemlji. Pored ovog ugovora, ProCredit Bank je u protekle tri godine pokrenula niz drugih inicijativa kako bi pomogla preduzećima da u vrijeme velikih ekonomskih izazova,
pronađu adekvatno finansiranje za očuvanje stabilnosti i unaprjeđenje poslovanja. Uz novu kreditnu liniju, spektar opcija zaprivrednike se sada značajno proširuje.
Kreditna linija je namijenjena MMSP koja su pretrpila najmanje 20 posto pada bruto prihoda ili imaju otežan pristup finansiranju, a uključuju žene, mlada preduzeća i preduzeća u manje razvijenim regijama.
Kreditna linija omogućava finansiranje MMSP po uslovima uz fiksiranje kamatne stope na period do 12 godina.
Kako bi se kvalifikovali za kredit, vrlo mala, mala i srednja preduzeća moraju imati prethodno iskustvo u aktivnosti koja se finansira te biti u vlasništvu privatnih pravnih i fizičkih lica sa više od 50 posto kapitala. Također, MMSP moraju ispunjavati
jedan od dva kriterijuma: MMSP koja su imala pad bruto prodaje/prihoda od najmanje 20 posto u drugom kvartalu 2020. u odnosu na drugi kvartal 2019. godine
ili smanjenje bruto prodaje/prihoda u tekućoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu ili MMSP u vlasništvu žena,
mlade kompanije (do pet godina od osnivanja), te kompanije iz manje razvijenih regija u BiH koje imaju otežan pristup finansiranju.
Amina Durmo Trlin, članica Uprave
ProCredit Bank, kaže:
"ProCredit Bank nastavlja kontinuirani fokus na podršku MMSP sektoru u Bosni i Hercegovini, a posebno u ovom, za poslovanje izazovnom vremenu".
Posebna pažnja kroz ovu kreditnu liniju je posvećena podršci ženama, mladim preduzetnicima i preduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama.
"Kao banka koja posluje s ovim sektorom više od 25 godina, nastojimo ponuditi rješenja firmama sa otežanim pristupom finansijskim sredstvima. Kreditna linija je samo jedan dio naših napora da pružimo potrebnu podršku i pokažemo da smo tu za naše klijente.
Pozivamo sve zainteresovane da se jave našim savjetnicima za klijente, jer smo uvjereni da ćemo zajedno uspjeti da prevaziđemo izazove i stvorimo uspješnu budućnost za sve",
poručuju iz ProCredit Bank.

Za dodatne informacije o navedenoj kreditnoj liniju kontaktirajte ProCredit Bank putem e-mail adrese business_bh@procreditbank.ba ili posjetite www.procreditbank.ba

Kreditna linija s fiksnom kamatom za mikro, mala i srednja preduzeća