Grantovi za uvođenje standarda i sertifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

21.12.2022.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je otvoren 3. ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Grantovi za uvođenje standarda i sertifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je otvoren 3. ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Za razliku od prethodnih javnih poziva za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji u ovom javnom pozivu udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na uvođenje oznake geografskog porijekla i to:

  • Zaštićena oznaka porijekla (ZOP),
  • Zaštićena oznaka geografskog porijekla (ZOGP) i
  • Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS).

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku uvođenja standarda/sistema kontrole kvalitete i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji (za sve cikluse/javne pozive) iznose do 1.000.000,00 KM.

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova opisanih u tačci 2.8.1. (obratiti pažnju na definiciju prihvatljivih troškova koji mogu biti financirana iz sredstava Projekta).

Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u prošlom ciklusu a nisu kompletirane odnosno podnešene, neće se ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima.

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv?

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti:

• mikro, mala i srednja preduzeća i koja se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
• obrti/preduzetnici i zadruge koje bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
• udruženja koja okupljaju isključivo proizvođače/prerađivače poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu. (Udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na uvođenje oznake geografskog porijekla (ZOP, ZOGP,GTS)).

Za podršku uvođenju standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na uvođenje standarda i certifikaciju za procese i/ili proizvode koji su namijenjeni ljudskoj prehrani.

Način podnošenja prijava

Prijava se podnosi putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba  a instrukcije za korištenje online platforme dostupna je na linku https://javnipoziv.undp.ba.

Krajnji rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podnijeti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba  od 07. decembra 2022. godine dok je krajnji rok 30. decembar 2022. godine do 15.00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.