FINNO platforma- Informacije o dostupnim izvorima finansiranja

07.02.2023.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da regionalna platforma „Access2Finance and Innovation FINNO Platform“ nudi informacije o financijskim instrumentima i podršci za inovacije dostupnim malim i srednjim preduzećima u jugoistočnoj Europi.

FINNO platforma- Informacije o dostupnim izvorima finansiranja

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da regionalna platforma „Access2Finance and Innovation FINNO Platform“ nudi informacije o financijskim instrumentima i podršci za inovacije dostupnim malim i srednjim preduzećima u jugoistočnoj Europi.

Platforma povezuje mala i srednja preduzeća i finansijske institucije uključene u EU programe specifične za ovu vrstu podrške, kao i međunarodne stručnjake koji bi mogli pomoći malim i srednjim preduzećima u jugoistočnoj Evropi u cilju rasta njihove konkurentnosti. Kroz platformu, mala i srednja preduzeća imaju mogućnost odabrati željenog stručnjaka, ovisno o potrebama u poslovanju, i dogovoriti besplatno savjetovanje.

Na ovoj platformi dostupni su odgovori na pitanja:


• Na koje EU fondove i programe možete da se prijavite kako bi došli do finansijskih sredstava ili dobili podršku za vašu inovativnost u poslovanju?
• Kako možete pronaći organizacije i finansijske institucije uključene u određene EU programe?
• Kako da se povežete s partnerima iz inostranstva i unaprijedite svoje poslovanje?

Posjetite platformu https://www.finnosee.eu/ i organizujte na jednostavan način svoj online sastanak.

Kontakt osoba za FINOO platformu ispred Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH je Mersiha Selmanović, e-mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba , broj telefona 033/566-242.

FINNO platforma je razvijena u okviru Evropske preduzetničke mreže i na inicijativu sedam konzorcija Evropske preduzetničke mreže iz šest država: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Slovenije. Cilj platforme je rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje njihovog pristupa finansijama i fokusiranjem na inovativni proces od poslovnih ideja do komercijalnog uspjeha na međunarodnom tržištu. latforma predstavlja tzv. „one stop shop“ za regionalna mala i srednja preduzeća i osim promocije Evropske preduzetničke mreže, prezentira projekte WB EDIF, EBRD, InvestEU, RCC, WB6 CIF, Horizon Europe, EIT, …