DIATOMIC – otvoren poziv za inovacije na polju mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema

15.05.2018.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je DIATOMIC, evropska mreža habova za digitalnu inovaciju, otvorila poziv za dodjelu 1 500 000 eura malim i srednjim preduzećima i istraživačkim organizacijama. Osnovna ideja je da se pospješi primjena elektronskih komponenti, kao i „pametnih” integrisanih sistema na poljima zdravstva, poljoprivrede i industrijske proizvodnje.

Poziv je otvoren do 15. juna 2018. godine

DIATOMIC – otvoren poziv za inovacije na polju mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještava da je DIATOMIC, evropska mreža habova za digitalnu inovaciju, otvorila poziv za dodjelu 1 500 000 eura malim i srednjim preduzećima i istraživačkim organizacijama. Osnovna ideja je da se pospješi primjena elektronskih komponenti, kao i „pametnih” integrisanih sistema na poljima zdravstva, poljoprivrede i industrijske proizvodnje.

Poziv je otvoren do 15. juna 2018. godine

Poziv je namenjen malim timovima (2-3 partnera) iz zemalja članica EU, kao i pridruženih zemalja. Maksimalan iznos za koji timovi mogu da apliciraju iznosi 200. 000 evra po projektu. Neophodno je da se predloženi koncepti zasnivaju na elektronskim komponentama i „pametnim“ integrisanim sistemima. Takođe, timovi bi trebalo da u sklopu prijave pruže i uvid u početni biznis plan. Nakon evaluacije i selecije, timovi ulaze u trofazni program organizovan tako da svaka faza predstavlja korak više ka gotovom i spremnom proizvodu za tržište. Predviđeno trajanje ovog programa je od 9 do 15 mjeseci.

Kao podrška pri formiranju timova, dostupna je DIATOMIC platforma na kojoj istraživačko-tehnološke organizacije, univerziteti, te centri kompetencija mogu da ponude svoje resurse, odnosno usluge i to kroz jedan od tri inovaciona haba (zdravstvo, poljoprivreda, industrijska proizvodnja), te tako odgovore na potrebe i zahtjeve malih i srednjih preduzeća.

Takođe, kompanijama koje su u potrazi za partnerima dostupan je i DIATOMIC helpdesk na stranici (www.f6s.com/diatomic). Ovaj projekat podržan je kroz program Evropske Unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020 .

Sve informacije vezano za ovaj poziv kao i zvaničnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici: www.diatomic.eu. Za dodatne informacije, možete se obratiti na email: info@diatomic.eu.