Evropa za građane

Cilj ovog programa je:

Doprinijeti razumijevanju građana o EU, njenoj istoriji i raznolikosti

Podsticati evropsko državljanstvo i poboljšati uslove za građansko i demokratsko učešće na nivou EU

Podizanje svijesti o sjećanju, zajedničkoj istoriji i vrijednostima

Podsticati demokratsko učešće građana na nivou EU, razvijanjem razumijevanja građana o procesu donošenja politika EU i promovisanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volontiranje na nivou EU

Kontakt u BiH:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija,

e-mail: ammar.mirascija@mcp.gov.ba