Fiscalis

Fiscalis 2020 je program saradnje EU koji omogućava nacionalnim poreskim upravama da stvaraju i razmjenjuju informacije i stručnost. Omogućava razvoj i operiranje velikih transevropskih IT sistema u partnerstvu, kao i uspostavljanje različitih mreža osoba kroz lice povezivanjem nacionalnih zvaničnika širom Evrope. Program ima budžet od 234,3 miliona eura i bit će raspoloživ tokom 7 godina od 1. januara 2014. godine.

Godina početka učešća Bosne i Hercegovine je 2015.

Zvaničnici koji žele učestvovati u programskim aktivnostima treba da stupe u kontakt sa svojim nacionalnim koordinatorom programa. Takođe možete kontaktirati Evropsku komisiju:

TAXUD-Fiscalis@ec.europa.eu.

Kontakt u BiH:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija,

e-mail: ammar.mirascija@mcp.gov.ba