Carina 2020

Carina 2020 je program saradnje EU koji pruža nacionalnim carinskim administracijama mogućnost stvaranja i razmjene informacija i ekspertize. Omogućava razvoj i operisanje  velikih transevropskih IT sistema u partnerstvu i uspostavljanje različitih ljudskih mreža povezujući nacionalne zvaničnike iz cijele Evrope. Program ima budžet od 547,3 miliona eura i bit će raspoloživ 7 godina od 1. januara 2014. godine. Godina početka učešća Bosne i Hercegovine je 2015.

Zvaničnici koji žele učestvovati u programskim aktivnostima treba da stupe u kontakt sa svojim nacionalnim koordinatorom programa. Takođe možete kontaktirati Evropsku komisiju: TAXUD-Customs2020@ec.europa.eu.

Kontakt u BiH:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija,

e-mail: ammar.mirascija@mcp.gov.ba