Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je novi program Evropske unije za podršku evropskoj kinematografiji, te kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Program je namijenjen za davanje podrške očuvanju i promovisanju evropske kulturne i jezičke raznolikosti, te davanju podrške jačanju konkurentnosti sektora, čime će se doprinijeti ostvarivanju ciljeva EU2020 strategije.

Kako se navodi na zvaničnoj stranici Evropske komisije http://ec.europa.eu/culture/opportunities/index_en.htm i evropskih fondova (europski-fondovi.eu), program Kreativna Evropa otvoren je za zemlje članice EU, zemlje članice EFTA-e, države pristupnice, zemlje kandidate i potencijalne kandidate Evropske unije, te za zemlje obuhvaćene politikom prema susjednim zemljama. Između ostalih zemalja i Bosna i Hercegovina je zadovoljila uslove za apliciranje za 2014. godinu.

S budžetom od 1.46 milijardi evra za period od 2014. do 2020. godine, program daje podršku umjetnicima, stručnjacima u oblasti kulture i audiovizuelnih djelatnosti, te organizacijama u oblasti izvođačkih umjetnosti, likovne umjetnosti, izdavačke djelatnosti, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umjetnosti, baštine, kao i industriji video igrica. Finansijskim sredstvima omogućava im se da posluju širom Evrope, steknu novu publiku, te razviju vještine koje su potrebne u digitalnom dobu.

Za potprogram MEDIA određeno je 56% budžeta, dok je za potprogram Kultura izdvojeno 31% budžeta. Za međusektorski dio izdvojeno je 13% budžeta , čime je prvenstveno obuhvaćena podrška instrumentima za davanje garancija kojim upravlja Evropski investicijski fond i koji će biti dostupan od 2016. godine. Njime će se malim preduzećima olakšati pristup bankovnim kreditima.Međusektorski podprogram pruža i podršku studijama, analizama i boljem prikupljanju podataka, podsticanju saradnje između audiovizuelnih i drugih kulturnih i kreativnih sektora. Iz međusektorskog podprograma se izdvajaju sredstva za nacionalna predstavništva – Deskove programa Kreativna Evropa – koji pružaju savjete i pomoć potencijalnim korisnicima.

Opšti ciljevi programa Kreativna Evropa su promovisanje raznolikosti evropske kulturne baštine, te povećanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih sektora. Određena su četiri primarna cilja:

  • Podržati sposobnost kulturnih i kreativnih sektora da djeluju na nadnacionalnom nivou
  • Podsticati cirkulacije djela i profesionalaca, kako bi doprli do nove publike
  • Jačati finansijsku sposobnost, posebno malih i srednjih preduzeća i organizacija
  • Podsticati transnacionalne političke saradnje koje će podržati politiku razvoja, inovacija, razvoj publike i stvaranje novih poslovnih modela

Procjene Komisije su da će u razdoblju od 2014. do 2020. godine najmanje 8 000 kulturnih organizacija, 300 000 umjetnika, kulturnih profesionalaca i njihovih proizvoda primiti podršku za prekograničnu saradnju, što će im pomoći u sticanju iskustva i stvaranju međunarodne karijere. Program će i dalje podsticati prevode evropske literature s planiranih više od 5500 knjiga i ostalih literarnih djela. Programska aktivnost MEDIA će poduprijeti svjetsku distribuciju više od 1000 evropskih filmova, te pomoći profesionalcima u audiovizuelnom sektoru u njihovoj međunarodnoj karijeri.

Program će voditi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Aplikanti svoje prijavnice dostavljaju direktno Izvršnoj agenciji EACEA (http://ec.europa.eu/culture/ )

Više informacija može se naći na linkovima :

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm

http://ec.europa.eu/culture/opportunities/index_en.htm

http://ec.europa.eu/culture/opportunities/documents/ce-presentation_en.pdf

http://ec.europa.eu/culture/tools/creative-desks_en.htm

http://www.strukturnifondovi.hr/kreativna-europa

Kontakt u BiH:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

e-mail: kabinet.ministra@mcp.gov.ba

http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_nauka_kultura/vijesti/default.aspx?id=4620&langTag=bs-BA