COSME

COSME je program Unije za poticanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP). Glavna zadaća mu je smanjenje nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti, razvoj poduzetništva i stvaranje pozitivne poduzetničke klime. Ovaj program Unije usvojen je u okviru nove financijske perspektive za period  2014.-2020. g. uz odobreni ukupni proračun od 2,3 milijardi eura. Ciljevi programa COSME su: jačanje konkurentnosti i održivosti privrede EU, poticanje poduzetničke kulture i promocija osnivanja i rasta malih i srednjih poduzeća. Navedeni ciljevi trebali bi se ostvariti kroz sljedeće aktivnosti:

1.Olakšavanje pristupa financiranju MSP

Financijski instrumenti EU namjenjeni su tvrtkama (MSP) u različitim etapama njihovog životnog ciklusa. Za ovu aktivnost bit će korištena dva financijska instrumenta: 1a) Kreditna jamstva. Program COSME financira jamstva i kontra-jamstva izdana od strane financijskih i posrednika (banke, kreditne organizacije, leasing tvrtke idr.) kako bi se MSP-ima olakšao pristup izvorima sredstava. Garancije za kredite malih i srednjih poduzeća iznosit će do 150.000 eura, a očekuje se aktivno uključivanje 330.000 poduzeća u ovaj program. 1b) Fond rizičnog kapitala za rast – COSME financira fondove rizičnog kapitala i mezanin financiranja za razvoj i rast MSP, a posebice one tvrtke koje žele poslovanje proširiti izvan granica svoje zemlje.

2.Olakšavanje pristupa tržištima Europske unije i izvan Unije

COSME sufinancira rad najveće poslovne mreže u Europi: Enterprise Europe Network (Europske poduzetničke mreže- EEN). Svi poduzetnici imaju pristup uslugama Europske poduzetničke mreže (EEN) koja obuhvaća 600 partnerskih organizacija (komore, tehnološki centri, razvojne agencije) u 54 zemlje. EEN osigurava poticanje suradnje MSP-ima iz različitih zemalja te pruža informacije i pomoć u pronalasku poslovnog partnera u EU i šire, savjete o mogućnostima financiranja, pruža potporu inovacijama i transferu tehnologija te predstavlja poveznicu između evropskih institucija i MSP. Nositelj ove inicijative na razini EK je Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije. Više informacija o EEN-u na linku:  http://een.ec.europa.eu/

Otvorene pozive za COSME možete pratiti na sljedećem linku https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals

3.Olakšavanje uvjeta za poslovanje

Ova aktivnost namijenjena je smanjenju administrativnih barijera za MSP kroz razmjenu najboljih praksi između nacionalnih administracija, a s ciljem unaprjeđenja politika i uvjeta poslovanja za MSP. Uključuje inicijative na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini namijenjene promociji MSP i poduzetništva. Jedna od tih inicijativa je i dodjelaEuropsko priznanje za poduzetništvo (eng. European Enterprise Awards).

4.Promocija poduzetništva i poduzetničke kulture

Ova aktivnost uključuje poduzetničko učenje (razmjene stručnih predavača i trenera), poboljšanje poduzetničke klime (poboljšanje zakonodavnog i poreznog okvira, definiranje preporuka o najboljim mjerama potpora kroz životni ciklus poduzeća) te pozitivne primjere i pomoć specifičnim skupinama (pomoć mladim poduzetnicima, ženama poduzetnicama i starijim poduzetnicima putem mentorstva).

Kontakt u BiH:

Evropska poduzetnička mreža u BiH (EEN)

 

Evropska poduzetnička mreža FBiH

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Amir Hujić

E-mail: amir.hujic@komorabih.ba

 

Evropska poduzetnička mreža Republike Srpske

Republička agencija za razvoj MSP

Bojan Ćudić

E-mail: bojan.cudic@rars-msp.org