BRPL20200214002 - Poslovne ponude

Poljska trgovačka kompanija u oblasti hrane traži partnere

Datum objave: 10.03.2020. Datum isteka: 25.02.2021.

Poljska trgovačka kompanija u oblasti hrane traži partnere na temelju komercijalnih ugovora za zastupanje stranih robnih marki i proizvoda na poljskom tržištu.

Poljska trgovačka kompanija koja posluje u prehrambenom sektoru željela bi uspostaviti kontakte s proizvođačima hrane zainteresiranima za lansiranje svojih prehrambenih proizvoda na poljsko tržište. Kompanija usko surađuje s najvećim veleprodajnim i maloprodajnim lancima na poljskom tržištu, kao i sa HORECA sektorom i proizvođačima hrane. Kompanija nudi saradnju na osnovu komercijalnog ugovora.

Kontakt: Alma Džanić, T: 037/224-048, E: alma.dzanic@rausk.ba 

Ranije objavljeno