BRPL20190416001 - Poslovne ponude

Poljska firma podnih obloga traži proizvođače lamela od hrastovine

Datum objave: 09.05.2019. Datum isteka: 30.04.2020.

Poljska firma podnih obloga traži proizvođače lamela od hrastovine s određenim parametrima. 

Potencijalno partnerstvo bi se zasnivalo na ugovoru o proizvodnji.

Kontakt: Alma Džanić       T: 037/224-048      E: alma.džanic@rausk.ba 

Ranije objavljeno