BRDE20230822004 - Poslovne ponude

Njemački proizvođač traži partnere za saradnju u oblasti proizvodnje djelova

Datum objave: 24.08.2023. Datum isteka: 23.08.2024.

 Njemački proizvođač proizvodnih linija za posebne namjene traži partnere za saradnju u oblasti proizvodnje djelova  pod  ugovorom  sa dobavljačima.

 Kao proizvođač namjenskih mašina sa sjedištem u Njemačkoj, kompanija traži partnere u oblasti proizvodnje djelova po crtežima za dugoročnu saradnju.

 Kompanija traži partnere u njemačkoj pograničnoj regiji ili u istočnoj Evropi koji su u mogućnosti da proizvedu strugane dijelove, glodane dijelove, limove kao i zavarene dijelove, od pojedinačnih komada do malih serija. Predviđena je saradnja  potpisivanje ugovora sa dobavljačima.

  Kompanija traži saradnju  sa proizvođačima djelova od čelika, obojenih metala i/ili plastike koji su u mogućnosti da proizvode i isporučuju djelove i male serije prema nacrtima kupaca.

    Ponudu pripremila: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

   E- mail adresa: mersiha.selmanovic@komorabih.ba

   T:+387 33 566 242

 

 

 

Ranije objavljeno