BRJP20190214001 - Poslovne ponude

Japanska firma traži tehnologiju 3D štampe za građevinske konstrukcije za distribuciju u Japanu

Datum objave: 14.02.2019. Datum isteka: 08.03.2020.

Japanska firma specijalizirana za financijska i tržišta nekretnina želi distribuirati vodeću tehnologiju 3D štampe specifičnu za građevinske konstrukcije u Japanu. Konstrukcije bi trebale zadovoljiti standarde kvalitete japanskog građevinskog sektora. Partnerstvo s potencijalnim partnerom moglo bi se ostvariti u okviru sporazuma o komercijalnoj agenciji, ugovora o distribuciji usluga, ugovora o licenciranju ili uslugama.

Kontakt: Alma Džanić

T: 037/224-048

E: alma.džanic@rausk.ba 

Ranije objavljeno