BRCZ20200610002 - Poslovne ponude

Češka kompanija traži priozvođače i dobavljače B2B proizvoda

Datum objave: 30.06.2020. Datum isteka: 18.06.2021.

Češka kompanija koja djeluje kao komercijalni agent nudi partnerstvo stranim kompanijama koje namjeravaju ući na češko tržište sa svojim B2B proizvodima.

Češka kompanija koja ima dugogodišnje iskustvo komercijalnog agenta, specijalizirana je za uvođenje različitih vrsta B2B proizvoda na tržište i započinjanje njihove prodaje. Nedavno je svom portfelju dodala prizvode od recikliranog stakla koji se ne može razbiti, a koji se koriste u HORECA sektoru. Na osnovu iskustva iz prošlosti, kompanija takođe ima široko znanje o poslu reciklaže i tehnologijama recikliranja.

Ova kompanija traži partnere koji nude visokokvalitetne B2B proizvode i namjeravaju izaći na češko tržište. Kompanija ima široku mrežu kontakata u mnogim sektorima na češkom tržištu i u mogućnosti je da pruži kanale distribucije proizvođačima i dobavljačima različitih vrsta B2B proizvoda i rješenja.

Kontakt: Alma Džanić, T: 037/224-048, E: alma.dzanic@rausk.ba

Ranije objavljeno