BRCZ20200505001 - Poslovne ponude

Češka kompanija traži inovativne tehnološke proizvode

Datum objave: 26.05.2020. Datum isteka: 07.05.2021.

 

Češka kompanija traži inovativne tehnološke proizvode za distibuciju putem njihove međunarodne distributivne mreže. Njihova prodajna mreža ima iskustvo u marketingu/distribuciji optičkih uređaja (industrijske kamere i 3D skeneri) širom svijeta. Stoga, traže inovativne proizvode koji se uklapaju u ovu distributivnu mrežu. Saradnja se može zasnovati na distribuciji ili čak sporazumu o zajedničkom ulaganju.

Češka kompanija je aktivna u polju trgovine i primjeni različitih nadzornih proizvoda (električni sigurnosni alarmi, termički sistemi detekcije i digitalna analiza slike, električni požarni alarmi, sigurnosni sistemi kamera (CCTV), elektronska kontrola ulaza, identifikacija osoba i biometrijska analiza, sistemi registracije posjeta, tehnologija mašinskog vida i tehnologija za 3D skeniranje i vizualizaciju). Također, razvili su i sopstveno složeno bezbjedonosno rješenje uključujući nadzor ulaza. 

Kompanija je u potrazi za partnerima koji su razvili vlastiti inovativni proizvod zasnovan na tehnologiji i trebaju napredovati u svom poslovnom razvoju (ulazak na tržište, analiza tržišta, marketing, distribucija, povratne informacije s tržišta itd.). Traženi proizvod treba biti spreman za primjenu na tržištu ili spreman za demonstraciju. Kompanija želi biti ekskluzivni distributer za određenu teritoriju.

Kontakt: Alma Džanić, T: 037/224-048, E: alma.dzanic@rausk.ba 

Ranije objavljeno