Evropska
preduzetnička mreža

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network) – EEN je ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i za otvaranje novih radnih mjesta. Pokrenuta u februaru 2008. god. od strane Generalnog direktorata Evropske komisije DG GROW, sa svojih 3.000 lokalnih eksperata na više od 600 lokacija u 60 zemalja svijeta, EEN mreža je prerasla u najveću svjetsku preduzetničku mrežu koja pruža podršku konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća sa internacionalnim ambicijama.

U Bosni i Hercegovini Evropska preduzetnička mreža djeluje od 2009. god. a od 2015.god. organizovana je kroz konzorcij u Federaciji BiH i konzorcij u Republici Srpskoj

Za više informacija posjetite web stranice konzorcija:

Bosna i Hercegovina fbih fbih rs